Våra urvalsmetoder

Våra urvalsmetoder


2024-01-23

För att bli antagen till våra utbildningar så genomför man ett urvalsförfarande. Detta förfarande ligger sedan till grund för om man blir antagen eller ej.

Urvalsförfarandena skiljer sig åt beroende på vilken utbildning man har sökt. Vi har ett förfarande för våra lokförarutbildningar och ett förfarande för övriga utbildningar.

Gemensamt för alla utbildningar är att du ansöker via en webbtjänst, yh-antagning.se.

Urvalsförfarandet för Lokförarutbildningarna

För att bli antagen till Lokförarutbildningen så behöver du gå igenom ett urvalsförfarande, eller som vi säger, en urvalsprocess. Denna process sker i flera steg.

Du börjar med att ansöka till våra utbildningar. Ansökan till höstens starter är öppen mellan 29/1 till 24/3 2024 och görs via länk på vår hemsida. Här ska dina gymnasiebetyg bifogas, läs mer under behörighetskrav på utbildningssidan.

OBS!
Ansökanstiden till Lokförarutbildningen är kortare än till våra övriga utbildningar, detta är viktigt att notera då vi inte tar emot några sena anmälningar till utbildningen.

Test 1, webbaserat förtest

Ett webbaserat test skickas ut efter sista ansökningsdatum till de sökande som har betalat kostnaden för testet
Du kommer att få 7 dagar på dig att genomföra testet. Sista dag för att göra testet är i år 7/4, även om du haft färre än 7 dagar på dig.
Kostnaden för Test 1 är 500 kr och betalningen skall vara gjord senast 31/3.
Info om hur du betalar meddelas via mejl efter sista ansökningsdag.

Test 2, platsbunden, för dig som har klarat Test 1

Om du har klarat Test 1 så kallas du till Test 2 som sker fysiskt på de platser som TCC erbjuder.
Dessa tester sker mellan 18/4 och 29/4 och bokning skall vara gjord senast 18/4.
Kostnaden för Test 2 är 800 kr vilket skall vara betalt senast 14/4.

Info om hur du betalar meddelas via mejl efter slutförda testtillfällen

Yrkespsykologisk undersökning

I samband med att du avslutat Test 2 så kommer du att få veta om du gått vidare till den Yrkespsykologiska undersökningen (YPU)
YPU sker fysiskt på någon av de platser som TCC erbjuder mellan 13/5 och 24/5. Bokning skall dock vara gjord senast 10/5.
Kostnaden för YPU är 1500 kr vilket skall vara betalt senast 6/5.

Info om hur du betalar meddelas i samband med att du får en inbjudan att boka upp dig för en yrkespsykologisk bedömning.

Läkarundersökning

Sökande som har blivit antagen skall så fort som möjligt boka en tid för läkarundersökning samt alkohol-, och drogtest enligt Transportstyrelsens krav.
Denna undersökning bokas och bekostas av den sökande. Undersökningen får endast utföras av läkare som är godkända av Transportstyrelsen.

Mera information om de medicinska kraven finns också på Transportstyrelsens hemsida.

Läkarintyget skall sedan bifogas i din ansökan på yh-antagning.

Urvalsförfarande för övriga utbildningar

Våra övriga utbildningar har en mindre komplicerad process. När du ansökt till oss så kommer du att få en inbjudan till att genomföra ett urvalstest online. Resultatet kommer sedan att placera dig i en lista med högst poäng först. Utifrån denna lista sker sedan antagning.

På våra övriga utbildningar, dvs alla utom Lokförare, kan det finnas en chans att bli antagen även om man inte uppfyller alla behörighetskrav. Det som avgör är vad du har med dig för erfarenhet och hur väl denna erfarenhet kan ersätta ett behörighetskrav. Av denna anledning skickas urvalsprov ut till alla som slutfört en ansökan till alla utbildningar utom lokförare.

Gör man samma test flera gånger?

Nej, det gör man inte. Har man sökt flera utbildningar där några av urvalstesterna är likadana så gör man testet en gång och resultatet förs in i varje ansökan där testet används.

TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB