Arbetsmiljöingenjör

Läs till Arbetsmiljöingenjör


Är en god arbetsmiljö det du prioriterar högst?

Då är detta utbildningen för dig! I yrkeshögskoleutbildningen Arbetsmiljöingenjör får du kunskaper på en avancerad nivå om vilka lagar och regelverk som gäller inom arbetsmiljöområdet. Du får bland annat lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.

Vad gör arbetsmiljöingenjör?

Som arbetsmiljöingenjör kan du arbeta med allt som rör arbetsmiljö, exempelvis kemiska hälsorisker, riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar.
Arbetsmiljöingenjören är ofta den som kommunicerar risker till ansvariga chefer och föreslår adekvata lösningar för att komma till rätta med olika arbetsmiljöproblem. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner, ställa krav på underleverantörer, informera medarbetare eller ta kontakt med myndigheter. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och kan arbeta med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

Många av dagens aktiva arbetsmiljöingenjörer arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården. I större verksamheter finns också arbetsmiljöexperter, och då framför allt i rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare. En del arbetsmiljöingenjörer arbetar med processäkerhet inom industrin där riskerna ofta är mer storskaliga och därför även kan få konsekvenser för omgivningen.

Utbildningens genomförande och upplägg

Utbildningen till arbetsmiljöingenjör är en av få yrkeshögskoleutbildningar i Sverige som bedrivs på kvalifikationsnivå SeQF6. Utbildningen bedrivs på distans, på heltid med ca 10 fysiska träffar (2–3 dagar per tillfälle) på studieorten Skellefteå. Det innebär att du som studerande måste kunna resa till Skellefteå 2 gånger per termin. Vid de fysiska träffarna betalar du själv för eventuella resor och uppehälle.

I utbildningen kommer du att ha schemalagda föreläsningar/seminarier med en utbildare ca 6–8 timmar per vecka via Zoom. Utöver detta kommer du, i olika gruppkonstellationer, att arbeta med projektarbeten där ni tillsammans löser verklighetsbaserade uppgifter. Utgångspunkten är att det gemensamma arbetet i grupp ska ske vardagar mellan 9–16. Vi uppskattar att din studietid kommer att uppta ca 40 timmar i veckan.

Utbildningen bygger på tre centrala delar: Självstudier, problemlösning och arbete i basgrupper. Basgruppsarbetet är den grundläggande arbetsformen i problembaserat lärande (PBL) - den pedagogiska modell som utbildningen bygger på. Det innebär att de studerande placeras i basgrupper och sedan väljer grupperna själva hur arbetet ska organiseras. Detta innebär frihet men också ett stort ansvar för studierna. För att denna YH-utbildning ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i grupp och tillsammans med dina studiekamrater.

LIA - Kvalificerad Yrkespraktik 

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder, totalt 26 veckor, där du som studerande får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken ute i arbetslivet. Denna kvalificerade yrkespraktik innebär också en chans att knyta värdefulla kontakter som kan leda till jobb.

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Det här är en eftergymnasial utbildning.

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

De särskilda behörigheterna är:

 • Engelska 6 eller motsvarande
 • Matematik 2 eller motsvarande
 • Naturkunskap 2 eller motsvarande *
 • Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande

* Naturkunskap 2 kan ersättas med

 • Fysik 1 eller motsvarande
 • Biologi 1 eller motsvarande
 • Kemi 1 eller motsvarande

Kurser

 • Arbetsledning och kommunikation, 30 Yh poäng
 • Arbetsmiljö och säkerhet, 35 Yh poäng
 • Arbetsmiljöarbetets styrning, 20 Yh poäng
 • Arbetsmiljökunskap, 20 Yh poäng
 • Belastningsergonomiska arbetsmiljöfaktorer, 25 Yh poäng
 • Examensarbete, 35 Yh poäng
 • Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
 • Kemiska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
 • Lärande i Arbete 1, 40 Yh poäng
 • Lärande i Arbete 2, 40 Yh poäng
 • Lärande i Arbete 3, 50 Yh poäng
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, 35 Yh poäng
 • Projektledning 15 Yh poäng
 • Yttre miljö, 25 Yh poäng

Antal poäng totalt: 440 Yh poäng

Plats: Skellefteå (Distans)
Form: Distans
Studietakt: 100%
Antal veckor: 88
Antal platser: 35
Startar: 2024-09-02
Senast anmälan: 2024-05-15
Kontakt: Victoria Malm
E-post: victoria@tcc.se
Telefon: 0730245704
Anmäl dig!

 

Information
Poäng: 440 yhp
Examen: Utbildningen leder till Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen
Finansiering: CSN-berättigad
Behörighet: Se Behörighet
Kontakt: Se starter
Platser: Se starter
Urvalsmetod: Se Hur fungerar urvalet för...
TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB