Kvalificerad Bantekniker

Läs till Kvalificerad Bantekniker


Vad blir du efter utbildningen?

Efter din examen som Kvalificerad bantekniker kan du arbeta med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och funktion.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Då stora investeringar inom infrastrukturområdet redan är beslutade så kommer det att finnas en tydlig efterfrågan av yrkesrollen framöver, oberoende av konjunkturläget. Politiskt finns en stor samstämmighet att satsningar på järnvägen behövs.

Som bantekniker blir du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid.
Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder. Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten.

Att vara bantekniker inom järnvägen är mycket varierande, spännande och roligt. Men även ett socialt arbete eftersom man oftast arbetar i nära samarbete tillsammans med andra tekniker.

Utbildningens genomförande och upplägg

Utbildningen till kvalificerad bantekniker är Yrkeshögskoleutbildning på heltid som bedrivs på plats vid Nässjö lärcenter.

Utbildningen är CSN-berättigad

LIA - Kvalificerad Yrkespraktik

I utbildningen ingår 2 LIA-perioder totalt 17 veckor där du i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. 

Behörighet:

För tillträde till utildningen krävs Grundläggande behörighet.

Övriga behörighetskrav

Du ska genomföra en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett.

Blanketten finns under menyfältet Yh utbildningar och Hälsodeklaration, https://tccacademy.se/halsodeklaration 

Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Urvalsgrunder:

Urvalö till utbildningen sker genom Särskilt prov

Utbildningen innehåller följande kurser (utan inbördes ordning):

 • Banteknik och mätning 20 yh-poäng
 • Besiktning 20 yh-poäng
 • Examensarbete 10 yh-poäng
 • Järnvägskunskap och säkerhet och terminologi 30 yh-poäng
 • Kapning och Slipning 20 yh-poäng
 • LiA 1 15 yh-poäng
 • LiA 2 70 yh-poäng
 • Mätning och Spårlägeskontroll 5 yh-poäng
 • Projektering Spårgeometri 5 yh-poäng
 • Säkerhetsstyrning järnväg 15 yh-poäng
 • Tillämpad banteknik 20 yh-poäng
Plats: Nässjö
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 46
Antal platser: 20
Startar: 2024-08-19
Senast anmälan: 2024-08-04
Kontakt: Jonas Karlsson
E-post: jonas.karlsson@nassjo.se
Telefon: 0380-51 72 53
Anmäl dig!
Plats: Nässjö
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 46
Antal platser: 20
Planerad start: augusti 2025
Senast anmälan: 2025-05-15
Kontakt: Jonas Karlsson
E-post: jonas.karlsson@nassjo.se
Telefon: 0380-51 72 53

Information
Poäng: 230 yhp
Examen: Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen
Finansiering: CSN-berättigad
Behörighet: Se Behörighet
Kontakt: Se starter
Platser: Se starter
Urvalsmetod: Se Hur fungerar urvalet för...
TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB